Innlegg

Hvordan behandler man høyt kolesterol?

Livsstil og høye kolesterolverdier henger sammen. Tidligere behandlet man høyt kolesterol ved å oppmuntre pasientene til å endre livsstil. Om dette ikke hjalp var medisinering løsningen. Råd om livsstilsendringer er fortsatt første tiltak ved høyt kolesterol, men i dag starter man oftere medisinering samtidig. Dette kommer til dels av at dagens medisiner er godt testet og har vist seg å være sikre med få bivirkninger.9

Legemidler mot høyt kolesterol

De fleste legemidler mot forhøyede kolesterolverdier er sikre og stort sett med lite bivirkninger. Det finnes flere typer legemidler tilgjengelig. I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig å behandles med statiner, som er den vanligste medisinen mot forhøyet kolesterol. I andre tilfeller kan statiner kombineres med for eksempel fibrater for å behandle forhøyede triglyseridnivåer, eller gallesyrebindere, som er spesielt vanlig ved familiær hyperkolesterolemi (FH).

Statiner ved høyt kolesterol

Statiner er i dag den vanligste formen for legemidler mot forhøyet kolesterol. Dette gjelder både for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) og andre. Statinene hemmer produksjonen av kolesterol i leveren og øker mengden LDL-reseptorer. Samtidig hemmes VLDL-syntesen og dermed produksjonen av det usunne LDL-kolesterolet.10
Statiner har forholdsvis få bivirkninger. Smerter i musklene kan forekomme, med omtrent samme følelsen som når man er støl. Disse plagene forsvinner som regel når legemiddeldosen endres. Såkalt transaminaseforhøyelse, en leverskade, kan også forekomme. Risikoen for bivirkninger øker om man kombinerer statiner med andre legemidler, som fibrater.10
Det finnes ulike statiner. De vanligste og best dokumenterte virkestoffene er simvastatin, pravastatin og atorvastatin. Andre statiner er rosuvastatin og fluvastatin.

Kolesterol absorpsjonhemmere

I den senere tid har man utviklet legemidler som minsker opptaket av kolesterol fra tarmen. De brukes vanligvis i kombinasjon med statiner og kan senke LDL-kolesterolet ytterligere.11

Nye biologiske legemidler

Nå finnes det nye, biologiske medisiner som er svært effektive for reduksjon av kolesterolnivået i blodet. Eksempler er virkestoffene Evolokumab og Alirokumab.14

Fibrater

Fibrater øker nedbrytningen av triglyserider og brukes derfor mest når pasienten har forhøyede triglyseridverdier. De påvirker også kolesterolsyklusen ved å øke HDL-verdiene. I dag bruker man i utgangspunktet statiner, men om en pasient ikke får tilstrekkelig med utbytte av behandlingen, kan man sette inn fibrater. Kombinasjon av statiner og fibrater kan også forekomme. Da øker derimot risikoen for bivirkninger i form av muskelsmerter.15

Gallesyrebindere

Gallesyrebindere stimulerer leveren til å bryte ned kolesterol. De kombineres ofte med statiner, spesielt ved familiær hyperkolesterolemi (FH). En bivirkning kan være forstoppelse, men legemiddelet anses likevel å være sikkert.12

Nikotinsyre

Nikotinsyre virker både ved å senke LDL-kolesterolet og triglyserider og gjennom å forhøye HDL-kolesterolet. Behandlingen var mer vanlig tidligere (før statinene kom), og brukes mindre i dag. Bivirkningene gir ofte ubehagelige hetetokter og kløe. Minsket glukosetoleranse og økt urinsyre i blodet kan også forekomme. Nikotinsyre brukes sammen med statiner eller alene, om pasienten ikke tåler statiner.13

Alternativ behandling mot høyt kolesterol

Steroler fra planteriket har vist seg å ha en tilsvarende effekt på kolesterolet, som statiner. LDL-produksjonen minsker, dog i mye mindre grad enn gjennom medisinering med statiner.
Fytosteroler finnes blant annet i mais- og rapsolje, brokkoli, frukt og nøtter. Omega-3 har vist seg å senke triglyseridnivået. En annen positiv effekt er at det tynner ut blodet. Det har derimot ikke vist noe påvirkning på kolesterolinnholdet i blodet.16

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgivning av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.