Innlegg

Hva er kolesterol?

Kolesterol er en type fettstoff som fungerer som en viktig byggekloss i alle kroppens celler. Overflødig kolesterol (LDL-kolesterol) i blodet vil normalt fjernes av leveren, men ved åreforkalkning får man en opphopning av kolesterolet i pulsårenes vegg, og forhøyet kolesterol i blodet øker risikoen for åreforkalkningssykdommer.7

Hva er arvelig høyt kolesterol?

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er et arvelig høyt kolesterol som skyldes en genfeil. Denne er arvelig og forårsaker høye kolesterolverdier allerede fra første leveår, uavhengig av kosthold. Selv om omtrent 25 000 nordmenn har familiær hyperkolestrolemi, antar man at to av tre ikke er klar over at de har denne arvelige genfeilen.8

Hvordan behandler man høyt kolesterol?

Livsstil og høye kolesterolverdier henger sammen. Tidligere behandlet man høyt kolesterol ved å oppmuntre pasientene til å endre livsstil. Om dette ikke hjalp var medisinering løsningen. Råd om livsstilsendringer er fortsatt første tiltak ved høyt kolesterol, men i dag starter man oftere medisinering samtidig. Dette kommer til dels av at dagens medisiner er godt testet og har vist seg å være sikre med få bivirkninger9.

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en av folkesykdommene som krever flest liv i Norge.1 Den gode nyheten er likevel at dødeligheten synker i alle aldersgrupper.2 Små endringer i kosthold og livsstil kan bety mye for forebyggingen og kan forbedre folkehelsen.

Kjenn ditt kolesterol!

«Historien om Lise» er en kort film om sammenhengen mellom høyt kolesterol og hjerteinfarkt og om viktigheten av å kjenne sitt kolesterolnivå.
Professor Kjetil Retterstøl og PhD i ernæring Karianne Svendsen står bak det medisinske innholdet i filmen.

Levesett som beskytter hjertet

Å endre levesettet er utfordrende, men ved å senke nivået av kolesterol (LDL-kolesterol) i kombinasjon med andre hjertevennlige tiltak øker du sannsynligheten for et langt og hjertefriskt liv.

Kolesterol – myter og fakta

Det publiseres mye informasjon om kolesterol. Hva er sant eller usant? Her finner du svar på noen viktige spørsmål.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgivning av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.