Mitt kolesterol - Aktuelt

Visste du at...

Det finnes ulike typer kolesterol. LDL-kolesterol er en av dem. Hvis nivået av LDL er for høyt, blir blodårene gradvis trangere. Det øker risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og dårlig blodtilførsel til beina. HDL-kolesterol har motsatt virkning.
Doctor Patient Image

Fakta

1
Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.
2
Man merker ikke om kolesterolnivået er for høyt, før man blir syk.
3
Helseeffekten av å senke nivået er større desto tidligere man reduserer det.
4
Det er viktig å få målt kolesterolnivået og eventuelt få utført en gentest hvis foreldre eller søsken er blitt rammet hjertesykdom i ung alder.
5
Medfødt arvelig høyt kolesterol er farligere enn den normale økningen i kolesterol som skjer i løpet av livet.

Kjenn ditt kolesterol!

«Historien om Lise» er en kort film om sammenhengen mellom høyt kolesterol og hjerteinfarkt og om viktigheten av å kjenne sitt kolesterolnivå.
Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgivning av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.