Innlegg

Hva er arvelig høyt kolesterol?

Familiær hyperkolesterolemi (FH) er et arvelig høyt kolesterol som skyldes en genfeil. Denne er arvelig og forårsaker høye kolesterolverdier allerede fra første leveår, uavhengig av kosthold. Selv om omtrent 25 000 nordmenn har familiær hyperkolestrolemi, antar man at to av tre ikke er klar over at de har denne arvelige genfeilen.8

Høyt kolesterol kan gå i arv

Dersom du har familiær hyperkolestrolemi har du arvet en genfeil. Denne feilen er knyttet til mekanismen i leveren som fjerner og tar opp LDL-kolesterol i blodet. Dette er hva vi kaller høyt kolesterol eller hyperkolesterolemi.
Ved familiær hyperkolesterolemi er opptaksmekanismen i leveren redusert, noe som skyldes en endring (mutasjon/genfeil) i arvematerialet. Genfeilen er medfødt og nedarves familiært. Det er tilstrekkelig å arve ett mutert gen fra en av foreldrene sine, for å ha tilstanden.
Dersom man har FH er det om lag 50 % sjanse for at egne barn kan arve det muterte genet. Dette er uavhengig av kjønn.

Større sjanse for hjerte- og karsykdommer

Dersom man ikke behandles for det arvelige høye kolesterolet, har man en større sjanse for å få hjerte- og karsykdom. Når kolesterolet i blodet ligger på et høyt nivå, kan det føre til at det foregår en avleiring i blodets årevegg. Dette kalles også åreforkalkning. Jo raskere man kommer i gang med kolesterolsenkende behandling, desto mindre sjans er det for å utvikle hjerte- og karsykdom. Men dersom man ikke behandles, kan man utvikle hjerte- og karsykdom femten til tjue år tidligere enn personer som ikke har familiær hyperkolesterolemi. Det lønner seg derfor å komme raskt i gang med riktig behandling.

Hvordan minimere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom?

Dersom man har et arvelig høyt kolesterol bør kolesterolet senkes til et lavere nivå, for å skape balanse for det høye kolesterolet som kroppen har blitt utsatt for. Kommer man sent i gang med behandling, kan det være nødvendig å senke kolesterolet til ytterlige lave verdier.
Personer med FH bør derfor starte tidlig med behandling. Det kan være gunstig å starte allerede fra åtte til ti-årsalderen, dersom kolesterolverdiene er høye. Og aller først er der viktig å sørge for at man spiser sunt og kalorivennlig.

Hvordan oppdages familiær hyperkolesterolemi?

Over et lenger tidsperspektiv vil selv moderat forhøyning av kolesterolverdiene føre til at blodårene belastes. Har du noen i familien med høyt kolesterol eller som har hatt problemer med hjerte og kar, spesielt fra ung alder, så er det viktig å sjekke ditt eget kolesterol. Dette gjør du ved å ta en blodprøve. Det kan også være aktuelt å foreta en gentest.
En gentest gir deg 100 % sikker diagnose, og kan ha en stor betydning for medlemmene i familien som kanskje også har arvelig høyt kolesterol.

Kan du ha arvelig høyt kolesterol?

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgivning av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.